Sobre nosaltres

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) neix a finals del 2013 fruit de la unió de dos consorcis, el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA) i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i, a més, amb l’objectiu de proveir de nous serveis consorciats, com ara les compres conjuntes.

El CSUC neix amb la missió de detectar, dissenyar i executar de forma col·laborativa projectes compartits que permetin a les universitats catalanes augmentar la seva eficiència mitjançant l’explotació d’economies d’escala i de sinergies.

Com al llarg dels últims anys tant CESCA i com CBUC havien fet, l’un amb serveis TIC en supercomputació, comunicacions, repositoris i e-administració, i l’altre, en serveis per a biblioteques, el CSUC continuarà proveïnt d’aquests serveis i, a més, treballarà per trobar nous àmbits on la compartició i la consorciació representin un valor afegit per a les universitats i els centres de recerca.

En aquest blog trobaràs les notícies relacionades amb tots aquests serveis!