Els repositoris RACO i MDC, el 2016

Els repositoris RACO i MDC, el 2016

Durant l’any 2016 s’han incorporat al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 24 revistes noves, assolint així la xifra de 473 títols de revistes consultables, de 90 institucions editores diferents, 8 d’elles incorporades al llarg d’aquest any, amb un total de 192.586 articles, el 89% d’ells disponibles a text complet. El nombre d’articles incorporats ha estat de 12.499.

Com a actuacions importants destaca la implementació de la nova funcionalitat de cerca per paraules clau i l’actualització de l’”Informe sobre els drets d’autor a RACO”.

D’altra banda, el comitè editorial del repositori s’ha reunit en una ocasió el mes de maig i s’han celebrat dues sessions de formació sobre l’”Edició i publicació de revistes a RACO”, destinada a institucions interessades en usar el RACO professional.

El repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC), ha acabat el 2016 amb 32 institucions participants i 136 col·leccions que proporcionaven accés a més de 3 milions d’imatges/documents (amb un increment del 13% respecte al 2015).

Les actuacions més destacables dutes a terme el 2016 han estat basades en l’enriquiment de les col·leccions de l’MDC. Així, a la col·lecció “Postals de biblioteques de Catalunya”, de la UAB, se li han afegit, a través de Google Street View, les vistes actuals dels edificis que eren o contenien biblioteques. A més, la col·lecció “Herbari de la Universitat de Barcelona (BCN)“, de la UB, gràcies a la georeferenciació de les localitats d’on provenen les mostres de l’herbari, permet fer cerques de les imatges que hi ha en un determinat indret sobre un mapa. Per últim, la creació del portal Crònica, que permet la consulta de fullets històrics (des del 1542 fins al 1868) per any en una línia de temps i per lloc d’edició/publicació en el mapa.

Comparteix