Disponibles les noves versions dels programaris CP2K i SIESTA

Disponibles les noves versions dels programaris CP2K i SIESTA

S’han instal·lat a l’Altix UV 1000 (pirineus) i a l’Hybrid Bull (collserola) les últimes versions estables de les aplicacions CP2K (4.1) i SIESTA (4.0).

CP2K és un programari de química quàntica i física de l’estat sòlid capaç de realitzar simulacions atomístiques de sistemes d’estat sòlid, líquid, moleculars, periòdics, materials, cristal·lins i sistemes biològics. CP2K proporciona un marc general per a diferents mètodes de modelització com ara, DFT (teoria del funcional de la densitat), mètodes semiempírics i camps de forces clàssics. Aquest programari és capaç de fer simulacions de dinàmica molecular, metadinàmica, Monte Carlo, dinàmica d’Ehrenfest i anàlisis vibracionals, entre d’altres.

Les novetats de la versió 4.1 són les següents:

  • Mètode del solapament màxim (MOM).
  • Anàlisi d’orbitals atòmics modificats (MAO).
  • Pseudopotencials GTH-PBE per lantànids.
  • Suport per a funcionals híbrids en TDDFT.
  • Millora de rendiment i correcció d’errors.

Trobareu el llistat de novetats complet al web de CP2K.

Pel que fa SIESTA, és un programari orientat a realitzar càlculs d’estructura electrònica de forma eficient, a més de càlculs de dinàmica molecular ab initio de sòlids i molècules. SIESTA fa ús d’algoritmes que escalen linealment amb la mida del sistema. Una de les característiques més importants d’aquest programari és que permet configurar àmpliament el grau de precisió dels seus resultats i, per tant, del seu cost computacional, permetent fer des de càlculs exploratoris ràpids fins a simulacions d’alta precisió.

Les principals novetats de la versió 4.0 són les següents:

  • Nous funcionals de van der Waals.
  • Nou codi pel balanceig de càrrega per a operacions a l’espai real.
  • Nou solver d’estructura electrònica que implementa el mètode de minimització d’orbitals.
  • Millores de rendiment i correcció d’errors.

Podeu accedir al llistat complet de característiques d’aquesta versió al web de SIESTA.

Comparteix