La gestió de dades de recerca el 2016

La gestió de dades de recerca el 2016

Durant l’any 2016 s’han dut a terme diverses accions referents a la gestió de dades de recerca, però destaca l’inici del servei a les diferents universitats el mes de setembre i l’aprovació de la “Proposta per establir una política d’accés obert a les dades de recerca a les universitats de Catalunya”, per part dels vicerectors de Recerca de les universitats.

D’altra banda, per atendre les demandes i assessorar els investigadors sobre com elaborar plans de gestió de dades, s’ha publicat un document anomenat “Plans de Gestió de Dades: Versió 1, Juliol 2016”, en català i anglès, que ha estat actualitzat al desembre arrel de les noves directrius de la Comissió Europea perquè les dades siguin FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Reusable).

En paral·lel a la publicació d’aquesta guia, s’ha fet pública l’eina en línia Pla de Gestió de Dades de Recerca que permet crear plans de gestió de dades. També s’han publicat unes recomanacions sobre on dipositar les dades en el document “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca: Versió 1, Juliol 2016”, que també s’ha actualitzat durant el mes de novembre.

Pel que fa a la difusió del servei, s’ha creat un nou apartat web, dins el web del CSUC, que recull totes les accions realitzades. A més, també s’ha participat en diferents actes, com ara el Seminari sobre Gestió de Dades d’Investigació (Barcelona, 19-01-16), el XV Workshop REBIUN (Castelló, 29-09-16) i la Semana del Acceso Abierto’16 REBIUN (Madrid, 26-10-17).

Finalment, també s’ha realitzat un curs de formació per a bibliotecaris i s’ha enviat una enquesta prospectiva a tots els projectes amb finançament d’Horitzó 2020 per tal de conèixer les seves necessitats i s’ha publicat un informe amb els resultats.

Comparteix