Convocatòria d'hores de la DGR

Convocatòria d’hores de la DGR

Un cop resolta la convocatòria de projectes acadèmics de supercomputació per al 2017, s’obre la convocatòria complementària d’hores computacionals (HC) de la Direcció General de Recerca (DGR) de la Generalitat de Catalunya, destinada a grups que pertanyin a institucions del CSUC.

Podran sol·licitar hores addicionals tots els grups de recerca usuaris que disposin d’un mínim de 80.000 HC concedides. En aquest cas,

  • Els grups mitjans de càlcul (entre 80.000 i 150.000 HC) poden sol·licitar un màxim de 40.000 HC.
  • Per als grans grups de càlcul (més de 150.000 HC) no hi ha cap límit preestablert, però cal tenir en compte que les hores es distribuiran d’acord amb les sol·licituds rebudes, l’interès de la proposta i les hores adquirides inicialment i, la resta, proporcionalment a les usades l’any 2016.

Tots els interessats han d’enviar el formulari d’ampliació d’HC concedides degudament complimentat i signat amb:

  • Signatura electrònica: si disposeu d’un certificat digital suportat per a la plataforma @firma (que inclou els certificats de CATCert, DNIe i FNMT-Ceres, entre d’altres) podeu signar el formulari digitalment i enviar-lo per correu electrònic a projectes@csuc.cat.
  • Signatura manuscrita: si no disposeu d’un certificat digital, imprimiu el formulari, complimenteu-lo i envieu-nos-el per correu ordinari a:
    Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
    Gran Capità, 2 (Edifici Nexus)
    08034 Barcelona

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de març. Un cop determinades les hores computacionals concedides, es publicarà la resolució al nostre web i es notificarà als usuaris per correu electrònic. El CSUC es reserva el dret d’ajustar les hores concedides inicialment si aquestes no són utilitzades gradualment pel propi grup.

Comparteix