El CSUC posa en marxa una nova àrea d'activitat de suport a la Ciència Oberta

El CSUC posa en marxa una nova àrea d’activitat de suport a la Ciència Oberta

El CSUC ha decidit crear una nova àrea d’activitat destinada a potenciar el suport al que es coneix com a Ciència Oberta (Open Science, OS).

Ciència oberta és el terme que identifica el conjunt de pràctiques de la ciència, la recerca i la innovació que estan emergint del nou context de la informació digital i en xarxa. L’OS fa un ús intens de la tecnologia digital per facilitar l’accés i la transparència quant als actors, al finançament, a les dades de recerca, als mètodes, als resultats, a les publicacions i a l’avaluació.

Les activitats associades al concepte de Ciència Oberta no són noves per al CSUC, que des de 1999 promou i gestiona repositoris cooperatius (de tesis doctorals, documents de recerca i revistes científiques, culturals i erudites catalanes) i que ha gestionat la creació del Portal de la Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), inaugurat de forma oficial el passat 24 de gener.

De fet, el CSUC  ja va posar en marxa un grup de treball de vicerectors de recerca de les universitats consorciades per supervisar els treballs de construcció del PRC. Aquest mateix grup ja havia considerat la conveniència que el CSUC abordés altres activitats, com ara les eines bibliomètriques o els repositoris de dades de recerca.

Així, els principals objectius de la nova àrea de Ciència Oberta són:

  • PRC: gestionar-lo, ampliar el nombre d’institucions incloses,  millorar la facilitat de la consulta i la interoperabilitat entre els agents del sistema català de recerca.
  • Accés Obert: incrementar el nombre de publicacions de recerca en accés obert, assessorar els investigadors en la confecció de plans de gestió de dades i garantir l’existència de repositoris per a dades de la recerca.
  • Presa de decisions: consensuar guies de bones pràctiques i impulsar un servei que faciliti la presa de decisions estratègiques sobre la recerca.
  • Humanitats Digitals: consensuar iniciatives i prioritats, fomentar la digitalització de materials d’estudi per a investigadors en ciències humanes i socials i impulsar l’edició de llibres digitals en obert.
Comparteix