Nova versió de Gaussian disponible

Nova versió de Gaussian disponible

Ha quedat instal·lada a l’Altix UV 1000 (pirineus), a l’Hybrid Bull (collserola) i al Bull NovaScale (prades) la nova versió de Gaussian 16, revisió A.03.

Entre les novetats d’aquesta revisió s’inclouen les segones derivades analítiques pel mètode TD-DFT per a freqüències vibracionals i espectres de Raman. A més, incorpora anàlisi de vibració anarmònic i nous funcionals DFT: M08HX, MN15, MN15L.

Gaussian és un programari d’estructura electrònica que permet calcular les energies, estructures moleculars i freqüències vibracionals de sistemes moleculars, a més de les diverses propietats moleculars que se’n deriven. Es pot utilitzar per estudiar molècules i reaccions sota un ampli ventall de condicions, tant d’espècies estables com de compostos difícils o impossibles d’observar experimentalment.

Per a més informació sobre les novetats introduïdes en aquesta versió, podeu consultar les Release Notes.

Comparteix