800 tesis de la Universitat de Lleida, a TDX!

800 tesis de la Universitat de Lleida, a TDX!

La Universitat de Lleida (UdL) acaba d’incorporar la seva tesi número 800 al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

La tesi número 800 porta per títol “Industrial waste heat: mapping, estimations and recovery by means of TES“, ha estat escrita per Laia Miró, dirigida per Luisa F. Cabeza, i presentada en el Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL.

En l’actual context energètic, l’ús de la calor residual industrial (CRI) representa una oportunitat atractiva de substituir el consum d’energia primària per un mitjà amb baix nivell d’emissions i baix cost. Aquesta calor es pot recuperar i reutilitzar en altres processos, ser transformada en electricitat o calor. Tot i el seu prometedor potencial, aquest CRI no s’utilitza. L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és el de superar algunes de les barreres tecnològiques i d’informació actuals que dificulten l’ús d’aquesta font d’energia.

Comparteix