Garantir el futur del registre acadèmic digital

Garantir el futur del registre acadèmic digital

La International Alliance of Research Library Associations (IARLA), una coalició global formada per cinc de les majors associacions de biblioteques acadèmiques i de recerca del Regne Unit (RLUK), Austràlia (CAUL), Canadà (CARL/ABRC), Europa (LIBER) i els EUA (ARL), ha reconegut la importància de la preservació del registre acadèmic.

La IARLA recolza plenament la declaració: “Treballant junts per garantir el futur del registre acadèmic digital“, portada a terme per The Keepers Registry, un servei amb suport financer del Jisc i gestionat per EDINA i l’ISSN International Centre, on es mostren les accions requerides per fer front als desafiaments canviants que suposa preservar i assegurar l’accessibilitat de la producció acadèmica a llarg termini.

La declaració estableix una sèrie d’activitats recomanades per a editors, biblioteques de recerca i biblioteques nacionals que poden servir per recolzar iniciatives d’arxivat i preservació.

Aquest recolzament de la IARLA demostra el consens que la col·laboració promourà i permetrà l’ús eficient dels recursos limitats i augmentarà el coneixement d’aquest significatiu repte. Per la seva part, la IARLA es compromet a promoure, fomentar i recolzar entre les seves biblioteques membres accions relacionades amb:

  • L’ús del coneixement previ per identificar títols importants i diferents continguts susceptibles de pèrdua i ajudar a prioritzar la seva preservació.
  • Assegurar que totes les revistes que les universitats publiquen siguin arxivades.
  • Tenir en compte el tema de la preservació durant les negociacions amb els editors.

Com a associació de biblioteques acadèmiques i de recerca, la IARLA reconeix la preservació i accessibilitat a llarg termini del registre acadèmic digital i d’altre patrimoni publicat com a essencial per a l’estudi acadèmic.

Comparteix