La Universitat Complutense de Madrid estalvia 2,5 milions d'euros en energia comprant amb les universitats catalanes agrupades en el CSUC

La Universitat Complutense de Madrid estalvia 2,5 milions d’euros en energia comprant amb les universitats catalanes agrupades en el CSUC

La Universitat Complutense de Madrid, la més gran d’Espanya amb 80.000 estudiants i un consum energètic de més de 100 GWh/any (48 GWh/any d’electricitat i 53 GWh/any de gas natural), ha estalviat més de 2,5 milions d’euros en una factura que supera els 10 milions d’euros.

Aquesta col·laboració entre universitats va sorgir el 2015 arran d’una presentació de resultats de la compra conjunta, que abans de la incorporació de la UCM ja agrupava totes les universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV i UOC), alguna universitat privada (URL i UVic-UCC), centres de recerca de renom com l’ICFO i el Barcelona Supercomputer Centre, els parcs científics més importants (de la UB, la UAB i la UdG), col·legis majors, centres de educació superior com l’IL3 i el ESCI, etc. Ara mateix, el grup el formen 32 institucions i la compra conjunta ascendeix a 440 GWh/any i 35 milions d’euros, entre electricitat i gas natural.

Com explica la coordinadora de Compres conjuntes al CSUC, Elena Parpal, “la Complutense va intercanviar informació amb el CSUC per estudiar si s’unia al grup: va valorar el sistema de compra, va analitzar els preus i va calcular els estalvis que es podien derivar. Sens dubte, els preus futurs no es podien garantir, però la UCM va valorar el sistema de treball, els preus passats i va comprovar la solidesa del sistema. Un dels punts forts que va atreure la Complutense va ser la transparència de la informació i el coneixement energètic que es podia adquirir gràcies a l’intercanvi amb la resta d’experts de les altres universitats”.

El grup treballa de forma col·laborativa amb una gran participació de tots els membres, representats pels responsables energètics i d’infraestructures dels diferents punts de subministrament. La coordinació i professionalitat del CSUC suma a tot això una especialització en compra pública energètica que finalment proporciona als membres tant estalvis com més control de la gestió energètica.

L’estalvi que ha obtingut la Complutense a aquesta compra supera els 2,5 milions d’euros, en un any en què el preu mitjà del MWh serà de 104 €/MWh en electricitat i de 38,8 €/MWh en gas natural.

Per a Ángel Amor, cap de Subministraments Centralitzats a la UCM, “no hi ha dubte que la col·laboració interuniversitats ha estat i està sent enormement beneficiosa per a tots els integrants del grup, que a més dels esmentats estalvis que s’aconsegueixen sobre els preus de mercat convencional, es beneficien d’una potent representació davant les empreses licitadores i adjudicatàries dels acords marc, un fet que sens dubte ajuda a resoldre els petits problemes que poden sorgir entre comercialitzadores i components del grup. És desitjable que se segueixi potenciant el grup, en què a més la seva solvència, capacitat i transparència estan fora de tot dubte”.

figura_compra_energia_liniaclara

graficUCM

Comparteix