25.000 tesis introduïdes a TDX! 3.000 tesis noves el 2016

25.000 tesis introduïdes a TDX! 3.000 tesis noves el 2016

El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha arribat a les 25.000 tesis incorporades.

La tesi número 25.000 ha estat escrita per Jesús Aibar Gallizo, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i dirigida per Josep Maria Nicolás Arfelis i Pedro Castro Rebollo. Porta per títol Factores asociados al fracaso multiorgánico en la sepsis i pretén millorar el coneixement de la fisiopatologia de les síndromes sèptiques i la síndrome de disfunció multiorgànica (SDOM) associada a la sèpsia, per trobar així noves potencials dianes terapèutiques que permetin reduir la mortalitat.

La tesi número 25.000 arriba 4 mesos després que la URV afegís la número 24.000 al TDX. De fet, en el que portem de 2016 s’han afegit més de 3.000 tesis al repositori. Aquest augment del ritme d’incorporació de tesis es deu al Reial Decret 99/2011, en el que s’estableix que un cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ocuparà del seu arxiu en un repositori institucional, i l’acord del CIC, que va fer obligatòria la inclusió de les tesis a TDX, i demostra que TDX és una eina fonamental per la difusió de la recerca científica de les universitats.

Comparteix