La biometria com a mètode d'autenticació

La biometria com a mètode d’autenticació

L’adopció de les tecnologies biomètriques és àmpliament assequible avui en dia. Per això, les organitzacions europees estan començant a considerar aquesta tecnologia com una bona solució per enfortir els mètodes d’autenticació. Així ho indica l’anàlisi “The Benefits of Biometric Security for CEE Organizations“, realitzat per l’IDC, que prediu que l’any 2020 una quarta part de totes les transaccions electròniques a tot el món seran autenticades biomètricament.

L’ús de la tecnologia biomètrica a les aplicacions de les empreses és un dels grans reptes que s’esmenta en aquest estudi, de fet, el CSUC posarà en marxa abans d’acabar l’any una solució de federació d’identitats que facilitarà l’accés als serveis d’universitats i centres de recerca connectats a l’Anella Científica, i que de ben segur haurà de comptar amb la tecnologia biomètrica com a sistema d’autenticació en un futur proper.

Aquest servei de federació d’identitats, que desplegarà tecnològicament PRISE amb el seu producte adAS Fed, actua com a un sistema de referència que permet enviar, de forma fiable i d’acord amb els més exigents estàndards de privacitat i seguretat, les dades d’identitat que les institucions participants proporcionen sobre els seus usuaris perquè aquests accedeixin a gran nombre de serveis en la xarxa com ara recursos bibliotecaris; catàlegs i lliurament de documents; eines de col·laboració i d’aprenentatge en línia, i llicències de programari, entre d’altres.

Comparteix