L'MDC incorpora la cerca geogràfica a la col·lecció "Herbari de la Universitat de Barcelona (BCN)"

L’MDC incorpora la cerca geogràfica a la col·lecció “Herbari de la Universitat de Barcelona (BCN)”

La col·lecció “Herbari de la Universitat de Barcelona (BCN)“, que es pot consultar al repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC), ha incorporat una interessant novetat: la possibilitat de fer una cerca geogràfica del seu fons.

Gràcies a la georeferenciació de les localitats d’on provenen les mostres d’aquestes imatges, en quadrats UTM (10 km de costat), es poden ara fer cerques de les imatges que hi ha en un determinat indret.

Aquesta col·lecció conserva més de 400.000 exemplars de mostres de tots els grans grups de vegetals (algues, briòfits, cormòfits, fongs i líquens). La seva digitalització és un projecte a llarg termini, on es prioritzen els plecs d’herbari d’especial interès. Actualment es poden consultar a l’MDC més de 400 imatges procedents dels apartats “Herbari docent”, “Carpoteca” i “Tipus nomenclaturals”, i són una mostra de la diversitat que allotja aquest herbari.

Trobareu més informació a la notícia del CRAI de la UB.

Comparteix