TDX arriba a les 24.000 tesis!

TDX arriba a les 24.000 tesis!

La tesi número 24.000 del repositori Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha estat escrita per M. José Oliach Güell, de la Universitat Rovira i Virgili (URV), dirigida per Misericordia Carles Lavila, i codirigida per Maria José Pérez Lacasta. Porta per títol Mesura de la influència dels determinants de la salut en l’evolució de la tuberculosi, i pretén establir com els determinants poden explicar els canvis en el comportament epidemiològic de la tuberculosi i quina ha estat la importància relativa de cadascun.

La tesi número 24.000 arriba només dos mesos després que la Universitat de Girona (UdG) incorporés la número 23.000 a TDX. Aquest augment del ritme d’incorporació de tesis al repositori es deu al Reial Decret 99/2011, en el que s’estableix que un cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ocuparà del seu arxiu en un repositori institucional, i l’acord del CIC, que va fer obligatòria la inclusió de les tesis a TDX, i demostra que TDX és una eina fonamental per la difusió de la recerca científica de les universitats.

Comparteix