Disponibles les noves versions dels programaris Quantum Espresso, WRF i OpenFOAM

Disponibles les noves versions dels programaris Quantum Espresso, WRF i OpenFOAM

S’han instal·lat a l’SGI Altix UV 1000 (pirineus) i a l’Hybrid Bull (collserola) les darreres versions dels programaris Quantum Espresso (5.4), WRF (3.8) i OpenFOAM (3.0).

La versió 5.4 de Quantum Espresso permet la implementació del càlcul de l’energia magnètica conseqüència de l’anisotropia fent servir el Teorema de la Força (Force Theorem). A més, aquesta nova versió també incorpora suport per a FFT amb l’ARM Performace library i suport per a QM-MM fent servir MPI. També afegeix l’equació de Bethe-Salpeter a GWL i EPW per computar les propietats electró-fonó fent servir interpolacions de Wannier. La resta de novetats d’aquesta versió es poden consultar a les release notes del web de Quantum Espresso.

openfoamD’altra banda, la versió 3.8 del programari WRF inclou millores de la nidificació vertical, descomposició nidificada paral·lela per a HWRF, esquema K-F CuP, Theta-m mods, actualitzacions en la física HRRR i interaccions aerosol-radiació. També disposa de restriccions dinàmiques per a DA híbrid, millores als esquemes de pols, actualització del codi per a WRF-Hydro, canvis operacionals a HWRF i set de dades GMTED topo per a WPS. El registre complet de canvis d’aquesta nova versió es pot consultar al web de WRF.

wrfPer últim, la versió 3.0 d’OpenFOAM incorpora el pre-processament amb una nova utilitat “createZeroDirectory” per simplificar l’ajust de les condicions inicials. Pel que fa al mallat, afegeix diverses millores i noves funcionalitats a snappyHexMesh, subsetMesh i checkMesh. També incorpora noves condicions de contorn (perriodicAMI, real wind tunnel boundary condition, thermal humidity, etc…) i nous models físics: una nova família Detached Eddy Simulation, un nou model de radiació per càrrega solar externa, nou model de combustió amb capacitat de mallat dinàmic, etc. Per al control de les solucions disposa d’una nova funcionalitat de co-simulació que mostra un nou cas de terminació de l’execució basat en estadístiques. Totes les millores d’aquesta nova versió es poden consultar al web d’OpenFOAM.

Comparteix