Impartida la formació DevOps per al personal TIC del CSUC

Impartida la formació DevOps per al personal TIC del CSUC

Les instal·lacions del CSUC han acollit el curs “Agile i DevOps: curs d’agilitat i automatització”, que ha impartit l’empresa Itnove al personal TIC del Consorci.

El curs, que s’ha dividit en dues sessions d’un matí de durada cadascuna, ha comprés una introducció a les metodologies àgils més esteses (Scrum, Kanban, XP) i les pràctiques àgils bàsiques per als projectes (User Story, Story Mapping, Roadmap, Planning poker, etc.). També ha tractat sobre l’entorn automatitzat de desenvolupament amb les eines GIT, Maven i Jenkins, i les proves automatitzades TDD i BDD amb eines, com ara Webdriver, Gherkin i Selenium.

Amb la formació en aquestes metodologies es pretén fer més eficient el procés de creació i implementació de productes i serveis, basant-se en un desenvolupament iteratiu i incremental, on els requisits i solucions van evolucionant amb el temps segons les necessitats dels projectes.

 

Comparteix