La UAB incorpora la seva tesi núm. 6.000 al TDX!

La UAB incorpora la seva tesi núm. 6.000 al TDX!

tdxLa Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ja compta amb 6.000 tesis incorporades al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)!

La tesi que ha fet les 6.000 porta per títol Contribution of perforant path synaptic markers and GSK-3 to cognitive impairment and Alzheimer´s disease, ha estat escrita per Laura Molina Porcel, dirigida per Virginia M-Y Lee, Teresa Gómez Isla i Antonio Escartin Siquier, i presentada al Departament de Medicina de la UAB.

En aquest treball doctoral s’ha observat que els trastorns cognitius són entitats complexes en què múltiples factors poden interactuar i contribuir al deteriorament cognitiu. Així, en humans, la patologia neurofibril·lar, l’esclerosi hipocàmpica, la patologia TDP-43 i la pèrdua sinàptica de la via perforant pot contribuir al deteriorament cognitiu en majors de 90 anys. A més, en ratolins, la reducció de GSK-3α va disminuir la càrrega amiloide i els dèficits cognitius i conductuals, destacant GSK-3α com a possible contribuent al deteriorament cognitiu, i com a una possible diana terapèutica en la malaltia d’Alzheimer.

Comparteix