Formulari per provar la Plataforma de vot electrònic del CSUC

Formulari per provar la Plataforma de vot electrònic del CSUC

El CSUC ha posat en marxa un nou mecanisme per facilitar a les universitats, institucions i organismes públics la realització d’una votació de prova per a una elecció no vinculant a través de la seva plataforma d’e-Vot.

Per poder sol·licitar provar la plataforma és necessari que les institucions contactin amb el responsable del servei d’administració electrònica del CSUC i omplin el “Formulari per comunicar una elecció de prova de la plataforma“, accessible també des del web del CSUC.

Omplint aquest formulari, les institucions faciliten les dades necessàries perquè des del CSUC es puguin introduir a la plataforma i realitzar així una votació de prova*.

La plataforma d’e-Vot del CSUC permet la realització de processos electorals i consultes de forma electrònica i incorpora tots els models electorals de les universitats. Així, ofereix un portal d’accés als processos electorals oberts, des d’on els votants poden realitzar les votacions i alhora, una eina de gestió que permet a les universitats i altres organismes públics configurar unes eleccions (definir data i termini de l’elecció, crear el cens i la Mesa electoral, publicar resultats, fer estadístiques…).

A més, la plataforma garanteix la integració amb qualsevol sistema informàtic per a la seva administració; l’anonimat del procés de votació; un recompte ràpid i precís dels vots, i la realització d’auditories.

*La disponibilitat de les votacions de prova estarà subjecte a l’acceptació per part del CSUC de l’elecció de prova.

Comparteix