Memòria de la Biblioteca de la UdG del 2014

Memòria de la Biblioteca de la UdG del 2014

Fa uns dies, la biblioteca de la Universitat de Girona (UdG) va publicar la seva Memòria del 2014.

És una memòria feta amb molts gràfics i fàcil de llegir que mostra de forma clara les activitats de la biblioteca durant l’any.

A la presentació d’Antònia Boix, la directora de la biblioteca, es destaca que la biblioteca ha depassat els 410.000 volums, cosa que s’assoleix en part gràcies a l’ingrés de col·leccions importants procedents de personalitats destacades en els camps de la recerca, l’erudició i la docència.

Destaca també canvis en els usos i costums de les biblioteques i que per atendre aquests canvis, s’han articulat diferents estratègies:

  1. Incrementar la col·lecció d’informació electrònica.
  2. Millorar l’oferta d’ordinadors i punts de xarxa.
  3. Adaptar el programa de formació d’usuaris, que s’adreça majoritàriament als estudiants.
  4. Potenciar l’ús de la biblioteca com a centre de recursos, promovent-hi activitats en certa manera extrabibliotecàries, com ara cursos, presentacions de llibres, usos docents, etc.

Boix explica també que aquesta memòria és la darrera que s’elabora sota la seva direcció, ja que es jubila, i aprofita per fer agraïments amplis a molt personal de la UdG.

Comparteix