El CSUC fa una compra conjunta d’electricitat per a 27 institucions de Catalunya i Madrid

El CSUC fa una compra conjunta d’electricitat per a 27 institucions de Catalunya i Madrid

Un total de 27 institucions, entre universitats, parcs científics i tecnològics i centres de recerca, han iniciat la compra conjunta d’energia elèctrica a través d’un acord marc promogut pel CSUC. El valor estimat d’aquest acord és de 73 M€ i el consum agregat de 283 GWh/any, més del doble que l’anterior licitació.

En aquesta compra conjunta s’ha duplicat el nombre d’institucions participants respecte a la compra anterior. S’hi incorporen universitats grans, com ara la de Barcelona i la Complutense de Madrid, amb un volum conjunt de 120 GWh/any, que representa el 40% del consum agregat d’aquesta licitació. També s’hi afegeixen centres privats, com l’Institut Químic de Sarrià, o grans instal·lacions, com el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Super­computación, que amb 11,6 GWh/any i una corba de consum molt plana, fa aquesta licitació encara més atractiva tant per a les comercialitzadores d’energia com per a les institucions participants.

L’acord marc tindrà una durada màxima de dos anys durant els quals es podran afegir noves institucions que estiguin interessades, fins a un límit de 10 GWh/any. Aquest acord servirà per seleccionar un màxim de 20 empreses que aquest setembre seran convocades per a una subhasta per al subministrament del 2016. Es podrà celebrar una segona subhasta al llarg del 2016 per al subministrament del 2017.

En aquest acord marc, el CSUC licita el marge de comercialització que s’aplicarà als preus de mercat variables (OMIE), assumint els clients els costos i la variabilitat dels preus. D’altra banda, també es licita la fórmula de tancament de preus a OMIP (el mercat de futurs), que està prèviament definida i s’ajusta a tots els models dels diferents comercialitzadors.

El procediment

El CSUC s’encarrega de la preparació de la licitació, la coordinació durant la gestió i l’execució, la formació a demanda dels participants i aporta la seva expertesa en la compra d’energia a preus fixos i variables. Dins el grup de compra, les decisions es prenen col·laborativament i per consens. Així, els tancaments de preus realitzats amb la primera licitació han comportat beneficis econòmics als participants. La complexitat tècnica de la compra conjunta rau a subhastar i, per tant, comparar i valorar correctament les diferents possibilitats i opcions de compra, amb transparència.

Pel CSUC, la compra conjunta d’energia suposa un repte per la seva complexitat i per la necessitat d’aconseguir la concurrència suficient que permeti tant millorar el preu com el servei de comercialització. Per la preparació d’aquesta licitació, el grup ha recollit informació de diverses empreses comerciali­tzadores sobre els preus, els models de facturació, els productes de tancament que ofereixen, els sistemes d’informació per la gestió, etc. I, amb aquesta informació, ha definit l’estratègia ajustant-la a les necessitats de tots els participants.

El grup de compra en xifres

El consum agregat anual de les 27 entitats participants és de 273 GWh/any, amb un import estimat del contracte, sense IVA, de 30,7 M€, dels quals tan sols 8,3 M€ corresponen a potència. Així, el preu mitjà ponderat del MWh es preveu que sigui de 113 €/MWh.

pressupost

Consum anual de les institucions participants (%)

Consum anual de les institucions participants (%)

La corba de consum és prou interessant pels comercialitzadors, pel seu alt percentatge de consum en P6 (nits, caps de setmana i períodes vall) i per la seva estabilitat, que permet als comercialitzadors preveure la demanda en funció de dades històriques i així minimitzar el seu cost de compra de matèria primera. El CSUC facilita a les empreses interessades tota la informació detallada per tal d’afavorir la seva participació.

Consum per període (%)

Consum per període (%)

Analitzant el consum per tarifa es pot veure com l’alta tensió suposa més del 90% del total, optimitzant així la contractació i un vector d’estalvi important gestionat pels responsables energètics de les universitats, parcs de recerca, parcs tecnològics i centres de recerca.

Consum (%) i CUPS per tarifa

Consum (%) i CUPS per tarifa

Beneficis de la compra conjunta

Amb la compra col·laborativa que promou el CSUC, no es tracta només d’obtenir un millor preu, sinó també de compartir coneixement, experiència i talent dins el grup de compra, que es concreta en accions com les següents:

 • Intercanvi de bones pràctiques per disminuir el consum: agregació de punts de subminis­trament, optimització de tarifes, reducció de potències, etc.
 • Visites comentades a les instal·lacions dels diferents centres, com la realitzada a l’ICTA-UAB, un model de sostenibilitat.
 • Intercanvi d’informació i d’eines de càlcul per la revisió de la facturació variable.
 • Interlocució conjunta davant les comercialitzadores abans i durant l’execució del contracte.
 • Benchmark de preus, despesa i consum dels participants.
 • Estudis de sector elèctric i competència.
 • Col·laboració amb d’altres grans compradors i gestors, públics i privats: comparativa de preus.

La força del grup de compra ajuda també a millorar la qualitat del subministrament elèctric, ja que incidències en la provisió del servei en determinades zones que poden perjudicar els equips de recerca, com ara amb microtalls que afecten l’execució de determinades proves, pre­nen una major dimensió per a l’empresa subministradora. A més, els estalvis econòmics acon­seguits (1,73 M€ en l’anterior licitació) serveixen per finançar la recerca i l’ensenyament superior.

Integrants del grup de compra per volum de contractació (kWh/any)

 • Universidad Complutense de Madrid    50.116.516
 • Universitat de Barcelona    45.360.418
 • Universitat Autònoma de Barcelona   34.402.220
 • Universitat Politècnica de Catalunya   25.117.572
 • Parc Científic de Barcelona UB    22.330.807
 • Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona    13.741.731
 • Universitat Rovira i Virgili    13.658.100
 • Barcelona Supercomputing Center    11.960.247
 • Universitat Pompeu Fabra    9.578.686
 • Universitat de Lleida    9.118.257
 • Universitat de Girona    6.873.216
 • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària   5.163.277
 • Institut de Ciències Fotòniques    4.929.850
 • Parc Mediterrani de la Tecnologia  4.740.183
 • Fundació UAB   3.801.248
 • Centre de Recerca en Agrigenòmica   3.152.996
 • Universitat Oberta de Catalunya   2.178.415
 • Institut Químic de Sarrià URL        2.002.281
 • Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Lleida  1.275.062
 • Parc Recerca UAB    785.016
 • Col·legi Major Sant Jordi   659.891
 • Escola Superior de Comerç Internacional     578.886
 • Institut de Formació Continua UB    500.000
 • Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació   256.600
 • Col·legis Majors Penyafort – Montserrat – Ramon Llull  196.760
 • Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya   138.451
 • Universitat Ramon Llull  133.236

Sessió informativa

El CSUC realitza una sessió informativa a proveïdors d’energia interessats en la licitació conjunta del subministrament d’electricitat el proper 22 de juliol a les 10.00 h a la Sala de Conferències (Edifici Annexus).

Comparteix