Estat del vot electrònic al món

Estat del vot electrònic al món

El Departament de Seguretat del Govern del País Basc té disponible al seu web l’estat del vot electrònic al món. Així, es pot comprovar l’evolució i el desenvolupament del vot electrònic a nivell mundial distingint entre països que el tenen implantat, en estudi o amb una implantació parcial, o legalment prohibit o paralitzat.

mapa_implantado

A l’Estat espanyol, s’han realitzat diverses experiències pilot en votació electrònica. El País Basc va ser pioner en la regulació del vot electrònic per a les Eleccions al Parlament Basc el 1998. Usa el sistema d’e-vot denominat Demotek, utilitzat en eleccions a la Universitat del País Basc i en una prova pilot a les eleccions al Parlament de Catalunya.

A Catalunya, el 1995 es va fer una experiència d’e-vot en dos col·legis electorals en les eleccions al Parlament de Catalunya amb targetes de banda magnètica.

El 2003, en les eleccions al Parlament de Catalunya es va realitzar una prova pilot de vot electrònic remot per als electors catalans residents a l’estranger (Argentina, Bèlgica, Estats Units, Mèxic i Xile). En aquestes eleccions es va experimentar amb dos sistemes diferents de vot electrònic presencial en cinc municipis: el sistema Demotek del govern basc, mencionat abans, i un altre d’una empresa privada mitjançant pantalla tàctil.

El 2010, l’Ajuntament de Barcelona va realitzar una consulta ciutadana en què va utilitzar la votació electrònica a través d’internet i el telèfon mòbil.

Pel que fa a l’entorn acadèmic, el CSUC té disponible una plataforma de vot electrònic que permet les universitats crear i gestionar comicis digitals. Així, la Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra, la de Girona, la de Lleida, la Rovira i Virgili i l’Oberta de Catalunya usen la plataforma d’e-vot del CSUC per a la realització dels seus processos electorals i consultes de forma electrònica.

A València, en les eleccions autonòmiques de 1999 a Villena (Alacant) es va fer una experiència del vot amb el sistema de votació electrònica francès CIVIS, que utilitza banda magnètica, en la totalitat de les 39 meses electorals i a Andalusia es van efectuar proves de vot electrònic a través d’internet. El 1997, en les eleccions al Parlament de Galícia es va provar l’e-vot en dues taules electorals amb dos sistemes: un de francès i un altre japonès, els dos amb pantalla tàctil.

Pel que fa a la resta de països, Bèlgica, Brasil, EUA, Estònia, Filipines, Índia i Veneçuela el tenen implantat. Estan estudiant implementar-lo o en procés d’implantació: Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, Equador, Emirats Àrabs Units, França, Guatemala, Japó, Mèxic, Namíbia, Noruega, Panamà, Paraguai, Perú, Rússia i Suïssa. En canvi, a Alemanya, Finlàndia, Holanda, Irlanda i Regne Unit, la votació electrònica està paralitzada o prohibida.

Comparteix