Estat de l'administració electrònica al CSUC

Estat de l’administració electrònica al CSUC

L’administració electrònica al CSUC ha presentat en els últims anys una evolució creixent quant al nombre de serveis disponibles així com un increment en el seu ús; igual que ho ha fet l’ús de l’administració electrònica a les administracions públiques segons l’enquesta publicada per l’institut Nacional d’Estadística.

serveis_e-admin

Durant el 2014 s’ha continuat fent créixer el nombre de serveis d’e-Administració per a les universitats catalanes. Aquests projectes han suposat la posada a disposició de components comuns que han estat definits de forma conjunta per part de les universitats i que s’han integrat com a peces del conjunt de serveis d’administració electrònica propis de cada universitat.

usos_e-admin

(*) l’ús de serveis fa referència a les universitats que fan ús d’un determinat servei d’e-Administració del CSUC.

El 2013 es va experimentar un increment en l’ús dels serveis d’administració electrònica oferts pel CSUC. Aquest increment s’ha consolidat el 2014, establint una mitjana de consum de 4 serveis d’administració electrònica per part de cada universitat, del total de serveis oferts pel CSUC en aquest àmbit.

A més, durant el darrer trimestre de 2014 es va posar a disposició de les universitats catalanes els serveis de la Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals i la Plataforma d’Evidències Electròniques, dels quals es preveu que comencin a usar-se durant aquest 2015.

Per tot això, l’avanç de l’e-Administració en les AAPP en general i en les universitats catalanes en particular presenta una evolució positiva de consolidació. Aquesta evolució es veurà reforçada per les modificacions en el marc normatiu que estableixen el canal telemàtic com l’únic canal de relació amb les AAPP.

Comparteix