Revistes tarragonines incloses a RACO

Revistes tarragonines incloses a RACO

El darrer número 6-7 de la revista Podall, que edita a Montblanc el Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, corresponent als anys 2017-2018, conté un article que recull un inventari de les revistes actives i mortes de la demarcació de Tarragona en l’àmbit de les ciències socials i humanitats, publicades tant per institucions públiques com per entitats privades.

El treball remarca si la capçalera està o no inclosa al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), una eina de vital importància per la seva difusió i el seu reconeixement científic.

L’article “Panoràmica de les revistes de ciències socials i humanitats a les comarques tarragonines: inventari i reptes de futur” es pot consultar des del propi repositori RACO.

Comparteix