El CSUC imparteix un curs sobre DSpace a Perú

El CSUC imparteix un curs sobre DSpace a Perú

El 18 del juliol, el CSUC ha dut a terme el “DSpace workshop“, una formació emmarcada dins el I Congreso Nacional de Gestión de Información en CTI, celebrat la Universidad Católica de Santa María, a Arequipa (Perú).

Aquest workshop, dedicat al programari de codi obert DSpace, ha estat impartit per Joan Caparrós, tècnic líder de Projectes del CSUC. La formació ha format part del Taller de Repositoris Institucionals i Sistemes de Gestió d’Informació sobre Investigació i s’ha centrat en mostrar les característiques principals del programari, la seva instal·lació, el seu funcionament i les seves utilitats.

DSpace ofereix un sistema de dipòsit electrònic on s’emmagatzema, s’indexa, es preserva i es distribueix el material digital de recerca. S’utilitza com a solució per a repositoris bibliogràfics institucionals i/o cooperatius. Suporta una gran varietat de dades, incloent llibres, tesis, fotografies, films, vídeo, dades de recerca i altres formes de contingut. Les dades són organitzats com a elements que pertanyen a una col·lecció; cada col·lecció pertany a una comunitat.

De fet, DSpace és el programari que utilitzen el repositoris cooperatius: Tesis Digitals en Xarxa (TDX), Dipòsit de Recerca de Catalunya (RECERCAT) i Materials Docents en Xarxa (MDX) i també per als repositoris institucionals de la Filmoteca de Catalunya, el MACBA, el del Dept. de Salut Scientia i el del Dept. de Cultura CALAIX, tots gestionats tècnicament pel CSUC.

A més, DSpace és el programari del Repositori de Prestacions Bàsiques (RPB), un servei del CSUC que es basa en facilitar a l’entitat usuària una instància d’ús exclusiu del programari DSpace, adaptat a la normativa, estàndards i bones pràctiques internacionals. El programari DSpace ha estat desenvolupat pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i l’empresa Hewlett-Packard (HP).

Comparteix