Declaració de la SELL per donar suport a l'accés obert

Declaració de la SELL per donar suport a l’accés obert

Els dies 6 i 7 de maig, durant la celebració de la 18a edició de la reunió anual dels consorcis de biblioteques del sud d’Europa (SELL), els consorcis de Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, Turquia i Israel, membres de la SELL, han publicat una declaració amb 6 principis on reiteren el seu ple suport i el seu compromís d’accelerar la transició cap a l’accés obert.

La declaració parteix de la base que els diners que avui es dediquen al sistema de comunicació científica són suficients per fer una transició del sistema actual a un sistema d’Accés Obert (OA).

A la declaració, els consorcis de SELL han acordat els principis següents:

  1. Els diners actuals dedicats a subscripcions de revistes han d’emprar-se per fer la transició cap a l’OA sense cost addicional.
  2. Tots els acords de subscripció de revistes científiques han de tenir un component OA sense que això suposi un cost addicional.
  3. Els acords de subscripció de revistes científiques que no tinguin un component OA han de tenir una reducció de cost. Els diners de la reducció de cost s’han de destinar a iniciatives alternatives d’edició en OA.
  4. El OA immediat ha de ser la norma encara que, temporalment, es puguin acceptar embargaments de 6 mesos (12 en Humanitats).
  5. Les publicacions científiques són part del capital social de la humanitat, i, per tant, els acords de subscripció han d’incloure els drets d’arxiu perpetu i permetre l’arxiu en dipòsits locals.
  6. La transparència és un element clau i cal fer públics els termes i els costos dels acords consorciats de subscripció.

Els consorcis de SELL creuen que aquests objectius només s’aconseguiran amb el treball conjunt dels països europeus.

En aquest enllaç trobareu el text complet de la declaració.

Comparteix