La sonda RIPE Atlas Anchor de l'Anella Científica es renova

La sonda RIPE Atlas Anchor de l’Anella Científica es renova

El CSUC ha renovat la seva sonda Anchor de la xarxa de mesura Atlas de RIPE, la comunitat formada per les xarxes IP a Europa (Réseaux IP Européens).

La nova sonda, que substitueix la instal·lada l’any 2014, és una PC Engines APU2 amb 1 GHz Quad-Core CPU, 2 GB de RAM, 3 x GigE Ethernet i 250 GB de disc dur.

El projecte Atlas de RIPE és un sistema que té per objectiu el monitoratge de l’estat del tràfic i la connectivitat d’internet a nivell global. Per fer-ho, es disposen de diverses sondes, anomenades Atlas, situades per tot el món, especialment a Europa, Orient Mitjà i Àsia, que comproven l’estat de la xarxa i generen dades útils per analitzar el tràfic a partir de dos paràmetres com són els pings i els traceroutes. Els primers observen les latències i, els segons, inspeccionen els camins que segueixen les dades a l’enviar-se a través de la xarxa. De fet, des de l’any 2012, el CSUC disposa d’una sonda Atlas a l’Anella Científica i, des del 2014, d’una sonda RIPE Atlas Anchor al Sistema Autònom de l’Anella Científica i d’una altra sonda RIPE Atlas al Sistema Autònom del CATNIX.

Les sondes Anchors són sondes Atlas millorades, amb molta més capacitat de mesura i amb major cobertura regional dins de la xarxa de mesura Atlas. Les Anchors proporcionen informació molt valuosa sobre la connectivitat i l’accessibilitat de la xarxa a nivell local i regional. A més, ambdós tipus de sondes, les Atlas i les Anchors, permeten fer mesuraments en línia sol·licitats pels propis usuaris de les sondes, que detecten la visibilitat i estat de la seva pròpia xarxa.

Les Anchors es troben situades en llocs on hi ha una gran amplada de banda, com és el cas del CSUC amb l’Anella Científica. La sonda Anchor està situada al sistema autònom de l’Anella Científica i s’anomena es-as13041 bcn. Els resultats del monitoratge del tràfic de la xarxa es troben disponibles per al seu ús i es poden visualitzar en el mapa de sondes Anchors.

D’aquesta manera, el projecte de la xarxa de mesura Atlas pretén aconseguir construir la major xarxa de monitoratge de l’estat d’internet en temps real, proporcionant una comprensió sense precedents de la connectivitat i accessibilitat d’internet.

Comparteix