Un resum del COAR Annual Meeting de 2018

Un resum del COAR Annual Meeting de 2018

Del 14 al 17 de maig ha tingut lloc la setena reunió de la Confederation of Open Access Repositories (COAR), que ha acollit el Leibniz Information Centre for Economics d’Hamburg (Alemanya).

A la reunió hi han assistit 108 participants de 30 països diferents, convertint-se en la reunió més gran i internacional de les celebrades fins ara. En total, s’han impartit al voltant de 50 conferències i una sessió de pòsters.

Darrera de la COAR hi ha una xarxa global de més de 130 institucions (biblioteques, centres de dades, organismes de finançament de la recerca i ministeris). Els objectius de la Confederació són el desenvolupament dels repositoris i el posicionament d’aquests dins un entorn científic obert.

El lema de la reunió ha estat el debat sobre les propostes de la COAR per a la “Pròxima Generació de Repositoris“, l’ús de repositoris per a altres continguts que no només per a publicacions, com per exemple, dades de recerca o materials didàctics i diversos informes sobre temes relacionats amb l’accés obert i la ciència oberta.

Trobareu les presentacions d’aquesta reunió al web de la COAR.

Comparteix