Més de 300 aplicacions disponibles amb Virtlabs

Més de 300 aplicacions disponibles amb Virtlabs

El servei de virtualització d’aplicacions i escriptoris, anomenat Virtlabs, ofereix a les entitats participants una plataforma amb més de 300 aplicacions cloudificades.

A partir d’aquí, els participants al servei poden desenvolupar el seu propi mercat d’aplicacions amb un model d’entrega personalitzada al núvol. Segons el perfil d’usuari (docent, alumne, investigador, personal de gestió, etc.), Virtlabs dóna accés al programari específic que cada usuari, segons les seves característiques, pugui necessitar.

Virtlabs esdevé un nou sistema d’entrega d’aplicacions que permet l’ús eficient de llicències i la seva compartició, la possibilitat de disposar sota demanda d’aplicacions en xarxa d’ús exclusiu per una entitat i, per exemple, l’accés a terminals en xarxa a mode escriptori. Virtlabs també destaca per la seva gestió eficient d’entorns BYOD (Bring Your Own Device) i per ser fàcilment integrable amb entorns de VDI.

Accés fàcil i ràpid

L’accés a Virtlabs pot fer-se a través d’UNIFICAT,un simple pas per obrir un ampli mercat d’aplicacions personalitzat. Actualment hi participen 7 universitats catalanes (UB, UAB, UdL, UdG, URV, UOC i UVic-UCC), però el servei està obert a totes les entitats que formen part de l’Anella Científica.

Per a més informació sobre aquest servei del CSUC, visita el nostre web!

Comparteix