OpenCloud: Integració contínua d'infraestructura

OpenCloud: Integració contínua d’infraestructura

La Infraestructura com a Codi (IaC) s’està convertint en un dels elements clau dels equips Agile, ja que permet que la infraestructura ja no sigui el coll d’ampolla dins del cicle o pipeline de la Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD).

Dins de la IaC, una de les eines que es poden utilitzar és Terraform. Aquesta aplicació permet codificar la pròpia infraestructura segons les necessitats del servei i fer-ho de manera agnòstica a l’entorn cloud on s’executi. Per això, la IaC ens pot ajudar a agilitzar la creació i manteniment d’infraestructures de forma automatitzada.

Dins de la comunitat de la plataforma oberta de computació al núvol o cloud computing, OpenNebula (on hi participa activament el CSUC), l’equip de Runtastic ha desenvolupat un proveïdor (provider) d’OpenNebula per a Terraform, aprofitant l’API OpenNebula XML/RPC. Aquest proveïdor permet crear els principals recursos d’OpenNebula, com ara una màquina virtual, una xarxa virtual o una imatge de disc.

Al GitHub del CSUC es disposa d’un tutorial de com utilitzar Terraform dins de la plataforma d’Infraestructura al núvol (IaaS) del CSUC. En aquest tutorial, es detalla com desplegar un clúster de Kubernetes sobre Docker de forma totalment automatitzada amb Terraform i Ansible.

D’altra banda, el proper 24 de maig, el CSUC acollirà el seminari “OpenNebula TechDay“, centrat en la plataforma OpenNebula que constarà d’un taller pràctic on es presentarà aquesta plataforma, es procedirà a la seva instal·lació i es mostrarà el seu funcionament i les seves utilitats.

Comparteix