La Biblioteca del TecnoCampus estrena catàleg

La Biblioteca del TecnoCampus estrena catàleg

La Biblioteca del TecnoCampus Mataró-Maresme, membre associat del CSUC, ha estrenat una nova interfície de consulta i sistema de gestió: cataleg.tecnocampus.cat.

Fins ara, aquesta biblioteca es gestionava a través de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el seu fons s’havia de consultar dins del propi catàleg de la UPC.

El nou sistema de la Biblioteca del TecnoCampus està integrat dins del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i és la primera biblioteca que funciona sota el concepte de Sistema Compartit del CSUC. L’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC dóna suport i allotjament a aquest sistema amb el programari Sierra.

El catàleg de la Biblioteca del TecnoCampus té també la funcionalitat del préstec consorciat (PUC), que permet als usuaris del TecnoCampus demanar en préstec llibres de manera gratuïta de qualsevol altra biblioteca del CSUC a través del mateix catàleg o bé in situ anant a qualsevol biblioteca.

Trobareu més informació a la notícia publicada pel TecnoCampus.

Comparteix