La recerca i transferència de les universitats espanyoles des d’una perspectiva autonòmica

La recerca i transferència de les universitats espanyoles des d’una perspectiva autonòmica

La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2017)“. Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials).

La informació, que dona lloc a 19 informes individuals, es basa en les dades publicades en l’Informe CYD 2016 i, bàsicament, fa referència a l’any 2015 i el curs 2015-2016. Trobareu la notícia completa al web de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).

Comparteix