Brainstorming per a nous projectes a les biblioteques universitàries

Brainstorming per a nous projectes a les biblioteques universitàries

Durant aquest any, l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC, juntament amb els membres consorciats, volen estudiar nous projectes que permetin modernitzar les biblioteques, donar els serveis que l’usuari demana i adaptar-se a l’entorn digital en què ja es viu.

Per això, el CSUC va organitzar el passat 8 de març, conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la jornada “El futur de les Biblioteques Universitàries“, que va comptar amb tres conferències d’experts de l’entorn de les biblioteques universitàries.

El 20 de març, i com a segona part d’aquest procés, ha tingut lloc una sessió de pluja d’idees (brainstorming) celebrada a Can Jaumandreu-UB, Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, i que ha comptat amb el suport de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Ha resultat una jornada de dinàmica de grups dirigida per personal de la UPC on, després d’un plantejament global i votació de diferents projectes, s’han distribuït els assistents en petits grups per poder aprofundir i acabar fent-ne una exposició i proposta formal.

El resultat d’aquesta sessió ha estat la proposta de cinc projectes, alguns dels quals (un cop formulada una proposta detallada) haurien de poder desenvolupar-se en l’àmbit de les biblioteques del CSUC. Els enunciats generals d’aquests projectes són:

  1. Espais de cocreació i experimentació: repensar els espais per oferir nous serveis.
  2. Biblioteques sense parets: equips de professionals de la biblioteca integrats en espais i equips de recerca, d’aprenentatge i gestió (visibles, assertius, dinàmics, especialistes i formats).
  3. No tindrem més recursos de personal en el futur: què hem de deixar de fer?
  4. Estratègia 2030: transformem la docència!
  5. Crear un equip multidisciplinari i transversal per capacitar al PDI en la presa de decisions a l’hora de comunicar els resultats de la recerca.
Comparteix