El grup de compra d’universitats del CSUC millora els preus de mercat de l'electricitat en un 16%

El grup de compra d’universitats del CSUC millora els preus de mercat de l’electricitat en un 16%

L’any 2017 ha estat un any car pel que fa a l’electricitat, tal com queda reflectit al gràfic que hi ha a continuació. Així, dels 54,14 €/MWh que costava l’any 2016 a preus de mercat, indexats a OMIE, s’ha passat als 67,4 €/Wh el 2017, el que suposa un increment del 24,5%.

preu_energia_mercat_diari

Nota: Comparativa de l’evolució del preu de l’energia al mercat diari (OMIE) 2016 vs 2017

Tot i així, els membres del grup de compra d’energia del CSUC han pagat per l’electricitat un preu molt inferior al del mercat gràcies als tancaments realitzats el mes de febrer del 2016, aprofitant uns preus d’OMIP (mercat de futurs de l’energia) que es van valorar com a baixos respecte a les previsions del preu de mercat OMIE (mercat diari de l’energia).

Així, si haguessin estat a un preu indexat a OMIE haurien patit les pujades del mercat i per tant haurien pagat uns 67,4 €/MWh (preu mig gener-des 2017), el que equival a un 16% més que el preu aconseguit gràcies a la decisió presa pel grup de compra d’energia, que al març del 2016 va decidir tancar el preu al mercat de futurs de l’energia (OMIP), 58,12 €/MWh per al 2017.

En cas que el grup de compra del CSUC no hagués realitzat aquest tancament hauria pagat 2,24 M€ addicionals als 24,64 M€ que ha costat l’energia de la tarifa 6.1A (alta tensió) de tot el grup el 2017. La tarifa 6.1A té un pes específic del 84% respecte al total de l’energia elèctrica adquirida. El consum agregat del 2017 ha estat de 241 GWh.

tancament 2017
Al gràfic anterior es pot comprovar com el preu del tancament realitzat (línia continua) es troba per sota de la línia de punts, que representa el preu de l’energia al mercat diari.

El conjunt de punts de consum de la tarifa 3.1A ha tingut uns resultats similars aplicables al seu consum (13,4 GWh) que si haguessin estat a indexats haurien suposat un increment de la despesa de 176.000 €.

Això no treu que el preu pagat pel CSUC per al 2017, 58,12 €/MWh, hagi estat lleugerament superior al del 2016, 56,27€/MWh per a la trifa 6.1A, tal com queda reflectit al següent gràfic.

increment 17-16
taula
Com a exemple, podeu veure a sota les factures del mes de febrer i octubre de 2017 de la Universitat Autònoma de Barcelona:

Comparteix