L'evolució del préstec consorciat el 2017

L’evolució del préstec consorciat el 2017

El préstec consorciat (PUC) i el préstec interbibliotecari (PI) permeten als usuaris de les biblioteques de les institucions del CSUC i col·laboradores accedir a documents que no es troben en les seves biblioteques.

El 2017 el nombre de préstecs consorciats PUC ha estat de 49.002, que suposen un decrement del 7% respecte a l’any 2016. D’aquests préstecs, els usuaris han fet 57.859 renovacions que si se sumen als préstecs, fan un total de 106.861 transaccions de préstec PUC el 2017.

Usuaris del PUC

Usuaris del PUC

Per a cada préstec s’han realitzat 1,18 renovacions. Aquest servei que ha anat creixent de forma continuada, des de 2016 està experimentant un lleuger decrement d’ús tal com està passant en els serveis de préstec de les biblioteques.

Del total de préstecs PUC, 35.262 (72%) els ha iniciat l’usuari via web (interfície Encore del CCUC) i 13.740 (28%) han estat préstecs in situ, el mateix percentatge que a l’any 2016. Un 95% dels materials prestats han estat documents impresos i un 5% audiovisuals, percentatge molt similar al de l’any 2016.

Respecte al préstec interbibliotecari tradicional (PI) el 2017 s’han complert 20 anys dels primers acords, el “Reglament per a la circulació de documents entre les institucions del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya” acordat per la Comissió Tècnica de la CBUC del 7 de març de 1997 i aprovat pel Consell de Govern del CBUC el 16 de maig de 1997.

El PI tradicional continua funcionant principalment per al subministrament de fotocòpies i articles escanejats, però també per a les peticions de llibres de les institucions no consorciades i les peticions de llibres que no estan disponibles a través del PUC.

Durant el 2017 s’han subministrat 6.733 documents. D’aquests, 1.780 (el 26%) han estat originals (llibres, audiovisuals…) i 4.953 han estat còpies (el 74%). Els terminis de subministrament han estat inferiors a 4 dies en el 94% del casos, molt similars al 2016.

Comparteix