Les xifres del CCUC, el 2017

Les xifres del CCUC, el 2017

En comparació amb el 2016, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) s’ha incrementat en 126.860 títols i ha continuat creixent també amb noves institucions.

En concret, el 2017 s’hi han integrat el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya; els Departament de Cultura i d’Interior de la Generalitat de Catalunya; la Biblioteca Balmes i l’Institut Català de les Dones. Actualment, el CCUC referencia fons bibliogràfics de 83 institucions.

A la fi de 2017, el CCUC contenia 5.543.575 títols reals de documents que representen 12.134.161 exemplars o volums físics.

Respecte a la catalogació per còpia, seguint la mateixa sintonia dels darrers anys, amb un lleuger augment, el percentatge de còpia de registres bibliogràfics ha estat del 60% i si s’extrapola aquesta dada a exemplars físics, el percentatge de còpia arriba al 77%.

Quant al nombre de títols catalogats gratuïtament al CCUC a través del programa de catalogació com a valor afegit a l’adquisició (CVA), on les llibreries i distribuïdores de llibres cataloguen directament al CCUC els llibres que adquireixen, el 2017 hi ha hagut també un lleuger increment respecte al 2016, on es van catalogar a través d’aquesta via 23.296 llibres, mentre que el 2017 s’hi han catalogat 23.566.

Els documents al CCUC per lloc de publicació

Els documents al CCUC per lloc de publicació

El CCUC inclou i difon també col·leccions especials de les biblioteques que l’integren amb el doble objectiu de proporcionar, principalment als investigadors, accés als recursos primaris (manuscrits, fons personals, fons d’arxius que contenen fotografies, dibuixos, cartes, cartells, fullets, mapes, partitures…) considerats elements clau per a la recerca i amb l’objectiu també de ser una font de difusió de la història i de la cultura catalanes.

Durant el 2017, s’han catalogat al CCUC 51 col·leccions especials que, a més de poder consultar-se al propi catàleg, també es poden consultar al Portal de les Col·leccions Especials, amb un fons de més de 2.000 col·leccions.

El 2017 s’ha migrat el CCUC al nou sistema de gestió bibliotecària Sierra i al núvol d’Innovative. Aquesta actuació s’inclou en la primera fase del projecte del Sistema Compartit del CSUC, que a més de la migració a Sierra i moure l’actual infraestructura IT a la modalitat de servei al núvol, implica la implementació d’una eina de descoberta que indexi conjuntament els catàlegs, els repositoris digitals i els recursos electrònics.

Comparteix