El PRC incorpora l'eina Unpaywall per afavorir l'accés obert a la producció científica

El PRC incorpora l’eina Unpaywall per afavorir l’accés obert a la producció científica

La Comissió de Treball per al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) va acordar, a la reunió del 17 d’octubre de 2017, que el Grup de Treball de Suport a la Recerca (GTSR) estudiés la implementació al PRC de l’eina Unpaywall per oferir un enllaç a la versió en accés obert a les publicacions (en el cas que aquestes no disposin d’un enllaç al repositori), per tal d’afavorir l’accés obert a la producció científica.

L’Unpaywall és una eina elaborada per Impactstory, organització sense ànim de lucre finançada per la National Science Foundation i l’Alfred P. Sloan Foundation, que vetlla per fer la ciència més oberta i reusable.

L’eina cerca automàticament, a través del DOI, versions en accés obert d’articles científics. A diferència d’altres plataformes, recupera més de 50.000 fonts úniques amb còpies legals dipositades a repositoris, revistes d’accés obert, revistes híbrides o en serveis, com ara el Directory of Open Access Journals (DOAJ) o Crossref.

Els primers treballs per implementar Unpaywall al PRC han consistit en contactar amb l’equip d’Impactstory perquè recol·lectessin els diferents repositoris institucionals dels membres del GTSR, ja que no estaven indexats per l’API. Una vegada recol·lectats, el GTSR va establir les següents condicions:

  • En el cas que al PRC hi hagi disponible l’enllaç a un repositori, no s’executa l’eina i, per tant, no es mostra cap altre versió en accés obert.
  • En el cas que al PRC no hi hagi disponible l’enllaç a un repositori, s’executa l’eina i si aquesta troba diferents localitzacions en accés obert del document es força perquè, en primera instància, es mostri la que està en algun repositori del GTSR i s’indica, al costat, quina versió es mostrarà (*presentada, acceptada o publicada*).

A més, per potenciar la visibilitat de les versions disponibles en accés obert en els repositoris s’ha afegit la icona d’un cadenat verd obert davant de les URL.

Comparteix