Els repositoris RACO i MDC, el 2017

Els repositoris RACO i MDC, el 2017

Durant l’any 2017 s’han incorporat al repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) 14 revistes noves, assolint així la xifra de 487 títols de revistes consultables, de 91 institucions editores diferents, amb un total de 204.385 articles, gairebé el 90% d’ells disponibles a text complet. A més, dues noves revistes han començat a usar el servei del RACO professional, que permet gestionar l’edició íntegra de la revista.

Com a actuacions importants destaca una nova funcionalitat que identifica les revistes incloses al Journal Citation Reports (JCR), un dels índex de revistes amb més prestigi. També cal mencionar que s’han actualitzat les revistes que van rebre la distinció del segell de qualitat de la FECYT i, des del passat mes d’octubre, RACO és consultable a OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe). D’aquesta manera, s’amplia la difusió i visibilitat dels articles oferint-se des de plataformes d’àmbit internacional com aquesta.

Pel que fa al repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC) ha acabat l’any amb 34 institucions participants i 147 col·leccions (11 de noves respecte al 2016) que proporcionaven accés a més de 3 milions d’imatges/documents (amb un increment del 3% respecte a l’any anterior).

Com a complement a aquest repositori continua vigent el projecte “Transcriu-me!!”, en col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya, que ha estat distingit amb el “Sello CCB 2017“, que atorga el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Comparteix