L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona afegeix dues noves col·leccions especials al CCUC

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona afegeix dues noves col·leccions especials al CCUC

Durant el mes de gener, la biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha incorporat al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) aquestes dues col·leccions especials:

Els Llibres del Consolat de mar: El Consolat de mar són tot un seguit d’ordenances i de costums marítims i comercials d’origen medieval. Sembla que inicialment van ser redactades a la ciutat de Barcelona. Es tracta de la gran aportació del dret català al dret mercantil. Aquesta compilació va ser traduïda a tots els idiomes predominants a l’Europa medieval i moderna: llatí, català, castellà, italià, anglès, neerlandès… Fet que va conformar que aquesta recopilació fos, de facto, el codi de comerç que va regir tota la Mediterrània, fins i tot les seves normes van ser referència, i tot sovint van esdevenir dret comú aplicable a tots els mars des dels seus orígens al segle XIII fins que van aparèixer els codis de comerç el primer terç del segle XIX. En elles s’estipula tot el que pot passar dins el comerç marítim, des de pagaments, mariners, ports, etc.

La Mancomunitat de Catalunya: els llibres jurídics: La Mancomunitat va ser la institució política catalana constituïda per la unió de les quatre diputacions provincials (1914-1923). Va ser un organisme que va tenir una gran importància en diferents sectors de la societat catalana com el de la recuperació de la llengua i les tradicions. També va dedicar grans esforços a millorar les comunicacions viàries al Principat, així com a la renovació pedagògica i la creació de biblioteques. No s’ha de menystenir pas la seva tasca recopilatòria a nivell legislatiu, ja sigui a nivell local, com de recuperació del dret consuetudinari català.

Podeu consultar totes les col·leccions especials catalogades directament al portal de les col·leccions especials.

Comparteix