El CSUC adjudica a Atos un nou maquinari de supercomputació

El CSUC adjudica a Atos un nou maquinari de supercomputació

S’ha signat el contracte entre Atos IT Solutions and Services Iberia i el CSUC per al subministrament, implantació i posada en marxa d’un nou sistema de càlcul d’altes prestacions. L’import global del contracte, signat el passat 22 de desembre, ha estat d’1.190.000 € (IVA exclòs), finançat al 50% pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, amb Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i la Generalitat de Catalunya.

El nou maquinari, que estarà disponible el mes de maig un cop superi el període de proves i sigui acceptat, està format per dos sistemes Bull: un de memòria compartida i un clúster heterogeni de memòria distribuïda, tots dos equipats amb els processadors Intel Skylake d’última generació.
La primera màquina, el Bull Sequana X800, és un sistema de memòria compartida que proporciona un entorn de treball flexible i competitiu per a moltes aplicacions. Consta de 384 nuclis de càlcul, 9,2 TB de memòria i 39,6 TB de disc.

La segona, el clúster Bull Sequana X550, és una màquina heterogènia de memòria distribuïda equipada amb una xarxa d’interconnexió Infiniband amb una amplada de banda de 100 Gb/s. L’arquitectura heterogènia d’aquest clúster permetrà executar, amb una eficiència òptima, càlculs de tipologies diverses (amb un alt grau de paral·lelisme, amb gran necessitat de memòria, etc).

Aquests dos sistemes substituiran l’Altix UV 1000 (pirineus), en operació des de l’any 2010, i al clúster de càlcul Bull NovaScale (prades), en funcionament des del 2009.

El nou maquinari, juntament amb el clúster Hybrid Bull, permetrà posar a disposició dels usuaris del servei de càlcul científic una potència de més de 330 Tflop/s, amb una memòria de més de 25 TB i incrementar la ràtio Tflop/kW en un factor 30.

Amb el cofinançament de:

gencat_cat
logoMINECO_FEDER

Comparteix