La gestió de dades de recerca el 2017

La gestió de dades de recerca el 2017

Iniciat el setembre de 2016, el servei de gestió de dades de recerca s’ha consolidat el 2017. Durant l’any, s’ha continuat treballant en el desenvolupament dels objectius, entre els quals hi ha el seguiment i promoció del servei a través d’uns indicadors establerts pel Grup de Treball de Suport a la Recerca (GTSR).

Des de l’inici del servei, s’han registrat 142 usuaris a l’eina “Research Data Management Plan“, que han elaborat 43 plans de gestió de dades (Data Management Plans, DMP). A més, entre les diferents universitats s’han dut a terme 67 activitats o formacions relacionades amb la gestió de dades de recerca i s’han rebut 142 consultes (sol·licituds d’ajuda per elaborar DMP, per dipositar les dades o per resoldre dubtes de drets d’autor o llicència, entre d’altres).

Durant el 2017 s’ha establert també un pla de treball referent a les dades de recerca obertes on s’identifiquen diferents fases i diferents propostes per al dipòsit de les dades en un repositori. En aquesta línia, s’han revisat i actualitzat les “Recomanacions per seleccionar un repositori pel dipòsit de dades” i s’han recopilat i compartit les diferents accions dutes a terme en els repositoris institucionals per tal de poder incloure-hi dades.

Pel que fa a la difusió, un dels eixos que també s’ha potenciat el 2017, el servei s’ha presentat al “Seminario de gestión de datos de investigación” a la Universidad Politécnica de Cartagena i al juliol a la “46a conferència anual del LIBER“, a Patras (Grècia). També s’han elaborat unes infografies, en català i anglès, que expliquen de manera fàcil i clara, les diferents opcions que permet l’eina.

Comparteix