Tecnocampus, nou membre associat a l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC

Tecnocampus, nou membre associat a l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC

El passat 18 de desembre es va signar el conveni de col·laboració entre la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i el CSUC per esdevenir membre associat a l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació i incorporar la seva biblioteca dins els programes i activitats d’aquesta àrea.

Aquestes activitats se centraran específicament en la integració de la biblioteca del TecnoCampus al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), en el suport i allotjament al sistema integrat de gestió bibliotecària amb el programari Sierra del Sistema Compartit del CSUC i en la integració al préstec consorciat PUC.

La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme és una organització sense afany de lucre promoguda per l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme per gestionar i desenvolupar els estudis universitaris i el parc empresarial i de l’emprenedoria del TecnoCampus. És una fundació de dret privat amb vocació de servei públic en l’educació i en el desenvolupament empresarial.

Amb 3.235 estudiants matriculats, TecnoCampus ofereix 16 titulacions de grau. Els seus tres centres universitaris, l’Escola Superior Politècnica, l’Escola Superior de Ciències de la Salut i l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, estan adscrits a la Universitat Pompeu Fabra. Les seves instal·lacions ocupen prop de 50.000 metres quadrats a primera línia de mar, a l’entrada de Mataró des de Barcelona.

Comparteix