SPARC Europe Annual Report 2017

SPARC Europe Annual Report 2017

SPARC (Scholarly Publishing & Academics Resource Coalition) Europe ha fet públic el seu Annual Report 2017 que destaca els principals esforços i fites aconseguides per avançar en l’accés obert a Europa.

La memòria tracta sobre les actuacions dutes a terme per a la reforma dels drets d’autor que actualment està considerant el Parlament Europeu.

També inclou comunicacions breus i informes que s’han desenvolupat per ajudar a guiar i informar sobre temes com ara el desenvolupament de polítiques d’Open Data; nous programes i esdeveniments que estan inspirant el canvi cultural necessari per veure les pràctiques obertes amb un total i major abast, i la recent creació de The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS).
Podeu descarregar la memòria en aquest enllaç.

Comparteix