El Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 inclou mesures per possible la Ciència Oberta

El Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 inclou mesures per possible la Ciència Oberta

Text del Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 aprovat pel Consell de Ministres el passat 29 de desembre inclou tota una sèrie de mesures destinades a fer possible la Ciència Oberta.

En concret, a la pàg. 23 del pla es fa referència a l’accés obert a resultats i dades de recerca, on es menciona, entre d’altres, que els treballs publicats en revistes científiques finançats a través del Pla s’han de dipositar en repositoris institucionals i/o internacionals, en obert, en compliment de l’art. 37 de la Llei de la Ciència i de recomanacions europees en matèria de ciència en obert.

També, per tal d’impulsar l’accés a dades de recerca, els projectes finançats podran incloure, amb caràcter optatiu, un pla de gestió de les dades que s’ha de dipositar en repositoris institucionals, nacionals i/o internacionals després de la finalització del projecte. En l’avaluació curricular dels investigadors es tindran en compte els treballs publicats en obert i la posada de les dades de la seva recerca en obert, de manera que puguin ser utilitzats per replicar i reproduir les anàlisis i resultats. Per últim, es destaca que les ajudes gestionades en el marc del pla adoptaran estàndards i criteris comuns per facilitar la seva identificació, traçabilitat i seguiment … amb la finalitat de poder dur a terme una avaluació ex post de les activitats finançades.

A més, l’objectiu 5è del pla (pàg. 31) promou un model d’R+D+I obert i responsable recolzat en la participació de la societat, on s’inclou l’adopció dels principis d’accés obert a les dades (FAIR) i el reconeixement dels treballs publicats en accés obert.

Comparteix