El PRC incorpora un indicador de publicacions en accés obert i tancat

El PRC incorpora un indicador de publicacions en accés obert i tancat

La Comissió Funcional de l’Àrea de Ciència Oberta ha aprovat la inclusió al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) d’un indicador de publicacions en accés obert i tancat.

L’indicador, que es basa en el model proposat per NARCIS, mostra el total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat entre els anys 2010 i 2016. Segons dades d’abril de 2017, la mitjana de publicacions en accés obert és del 28%.

Per elaborar aquest indicador s’ha seguit la següent metodologia:

  • Del total de publicacions (articles, llibres, capítols/parts de llibres) i tesis que hi ha al PRC, s’extreuen aquelles que tenen un localitzador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator, URL).
  • D’aquest subconjunt, si el localitzador és un DOI s’executa l’API OADoi que informa de les publicacions que disposen del text complet en accés obert.
  • De la resta, s’identifiquen aquelles publicacions que tenen un domini validat pel Grup de Treball de Suport a la Recerca (GTSR) com d’accés obert.

El gràfic de publicacions en accés obert i tancat al PRC s’actualitzarà dues vegades l’any.

PRC_IndicadorOA

Trobareu més informació a les FAQ del PRC.

Comparteix