Nou pla estratègic de LIBER per al període 2018-2022

Nou pla estratègic de LIBER per al període 2018-2022

Aquesta setmana, LIBER ha publicat el seu nou Pla estratègic per al període 2018-2022. El Pla té per lema: “Research Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age” (les biblioteques de recerca fan possible el coneixement sostenible en l’era digital).

El Pla, que s’ha estat treballant al llarg dels darrers anys, té tres línies estratègiques que volen posicionar les biblioteques de recerca com a plataformes per a la comunicació acadèmica innovadora, com a centres per a les habilitats i serveis digitals, i com a col·laboradores en les infraestructures de recerca.

El Pla estratègic de LIBER es basa en la visió que, a cinc anys vista, en el panorama de la recerca:

  • L’accés obert serà la forma predominant d’edició.
  • Les dades de recerca seran cercables, accessibles, interoperables i reutilitzables (FAIR).
  • Les competències digitals faran possible que el cicle de vida de la recerca sigui més obert i transparent.
  • Les infraestructures de recerca seran participatives, fetes a la mida per a les necessitats de les diverses disciplines.
  • El patrimoni cultural de demà es basarà en la informació d’avui.

Per articular el Pla estratègic s’han creat els següents grups de treball: arquitectura; drets d’autor i assumptes legals; mètriques innovadores; lideratge; accés obert; humanitats digitals i patrimoni cultural digital, i gestió de dades de recerca.

Comparteix