Disponibles noves versions del programari de supercomputació

Disponibles noves versions del programari de supercomputació

S’han instal·lat a l’Altix UV 1000 (pirineus) les últimes versions estables de les aplicacions CP2K (5.1), CPMD (4.1), FDS (6.5.3) i FHI-aims 16 1201. A l’Hybrid Bull (collserola) s’ha instal·lat també la nova versió de CP2K (5.1).

CP2K és un programari de química quàntica i física de l’estat sòlid capaç de realitzar simulacions atomístiques de sistemes d’estat sòlid, líquid, moleculars, periòdics, materials, cristal·lins i sistemes biològics. CP2K proporciona un marc general per a diferents mètodes de modelització com ara, DFT (teoria del funcional de la densitat), mètodes semiempírics i camps de forces clàssics. Aquest programari és capaç de fer simulacions de dinàmica molecular, metadinàmica, Monte Carlo, dinàmica d’Ehrenfest i anàlisis vibracionals, entre d’altres. La nova versió inclou millores, com ara l’ús del nou framework de matrius disperses DBCSR, l’optimització de cel·la sota restriccions i el DFT sota restriccions.

CPMD és un programa que conté una implementació del mètode Car-Parrinello, dissenyat per a càlculs ab initio de dinàmica molecular amb la Teoria del Funcional de la Densitat (DFT). L’ús d’aquest programari està restringit als usuaris acadèmics. Algunes de les noves funcionalitats que inclou la nova versió és l’acoblament Spin-Orbita, control local i dinàmica Bohmiana adiabàtica.

El programari de simulació d’incendis FDS (Fire Dynamics Simulator). FDS es basa en el model de turbulència fluidodinàmic LES (Large Eddy Simulation). Entre les característiques d’aquesta nova versió destaquen les millores pel que fa a l’habilitat de modificar la majoria de les propietats termofísiques de les mescles definides per l’usuari. A més, també fixa la inicialització de la temperatura de la paret posterior. Les principals novetats de la nova versió són: un nou esquema d’evaporació que millora l’estabilitat del càlcul, millores en la generació de vent, transferència de calor multimalla i eliminació de certs errors.

Per últim, FHI-aims (Fritz Haber Institute ab initio molecular simulations) és un programari de la branca de la ciència de materials dedicat al càlcul d’estructures electròniques. Permet la resolució mitjançant DFT o HF de problemes moleculars o sistemes periòdics, optimització d’estructures i resolució de problemes de transport.

Comparteix