Introducció a M-Lab, la plataforma oberta de mesura de la xarxa

Introducció a M-Lab, la plataforma oberta de mesura de la xarxa

El 24 de novembre ha tingut lloc al CSUC una conferència sobre el funcionament del nou node M-Lab (Measurement Lab) instal·lat al Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX).

La conferència, que ha anat a càrrec de Collin Anderson, investigador d’M-Lab, ha tingut per objectiu mostrar com funciona aquesta plataforma oberta de mesura de la xarxa. A més de presentar-la i descriure el seu funcionament, també ha mostrat quines mesures es poden fer contra aquests nodes per treure’n el màxim rendiment.

El node M-Lab permet fer proves des de les institucions per comprovar paràmetres com la velocitat, el jitter o la latència, a més de servir com a destinació de proves de diagnosi de problemes i rendiment de la xarxa iniciades des d’aquestes.

Totes les dades recopilades pels nodes de M-Lab són públiques i estan disponibles per a la seva descarrega, permetent així als investigadors fer recerca amb els seus resultats. Les proves també han estat creades amb codi lliure per investigadors.

M-Lab és un projecte creat per l’Open Technology Institute (OTI) de New America, el Consorci PlanetLab, Google Inc. i investigadors acadèmics. M-Lab compta amb la participació de punts neutres, com el CATNIX, xarxes acadèmiques i empreses d’arreu del món.

Comparteix