El CSUC participa al CLAW Crisis Management Event

El CSUC participa al CLAW Crisis Management Event

Els dies 20 i 21 de novembre, el CSUC ha assistit, amb més de 50 experts, al CLAW Crisis Management Event, un esdeveniment organitzat per un grup de treball format per membres del CSUC (TF-CSIRT) i altres membres de grups, com ara SIG-NOC, SIG-Marcomms i SIG-ISM.

L’esdeveniment, celebrat a la Universidad de Málaga, ha tingut com a objectiu, a través de la realització de presentacions, tallers i exercicis pràctics, prendre consciència de la importància d’una bona gestió de les crisis per part de totes les xarxes acadèmiques i de recerca europees (NREN).

Així, en aquestes jornades s’ha volgut assegurar que totes les NREN tenen les eines i directrius necessàries per formar o millorar els seus plans i/o procediments de gestió de crisis (pèrdua de connectivitat, intent d’intrusió, atacs…).

A més, també ha servit per establir lligams per afrontar de manera comuna les crisis a escala europea i, a llarg termini, a nivell global.

Per últim, aquest esdeveniment ha esdevingut el tret de sortida per crear una comunitat global de gestió de crisis per compartir bones pràctiques.

The Risk is Yours

D’altra banda, Jordi Guijarro, cap d’Operacions i Seguretat al CSUC, ha intervingut en les Lightning Talks del 21 de novembre amb la presentació The Risk is Yours, on ha comentat que tot i que la gestió del risc representa un punt crític per a qualsevol organització, de vegades s’entén com una responsabilitat exclusiva dels gestors de les TIC, quan en realitat té un impacte global i és necessari el treball conjunt per gestionar-la.

Trobareu més informació al GÉANT Community Blog.

Comparteix