Celebrada la sessió de presentacions per al servei de Gestió de despeses i viatges

Celebrada la sessió de presentacions per al servei de Gestió de despeses i viatges

El 14 de novembre ha tingut lloc al CSUC una sessió de presentacions sobre el projecte de licitació del servei de Gestió de despeses i viatges, adreçada als membres del grup de treball de les universitats que estan treballant en la licitació d’aquest servei.

Estudis rellevants mostren que actualment les despeses de viatges i altres despeses associades de les organitzacions representen entre un 8% i un 10% de les seves despeses totals d’explotació.

En aquest sentit, l’automatització i les eines de gestió d’aquestes despeses han demostrat la seva vàlua a l’hora de reduir els costos operatius i millorar la visibilitat dels processos i despeses en una complexa categoria de dispendi que esdevé cada cop més estratègica.

Per això, aquesta sessió de presentacions ha tingut per objectiu conèixer diverses solucions disponibles al mercat per a l’automatització i gestió eficient i eficaç de les despeses generades pels viatges i despeses associades a aquests, que es donen en l’àmbit universitari.

Així, els diferents proveïdors convidats (Amadeus, amb la seva solució Cytric; Konica Minolta, amb Captio; Dimo software, amb Notilus, i Kyocera, amb Solpheo) han mostrat tant els aspectes funcionals de les seves solucions, com un possible model econòmic i de llicenciament.

Comparteix