Les biblioteques i les Humanitats Digitals

Les biblioteques i les Humanitats Digitals

A la recerca que es fa en arts i humanitats fent ús d’ordinadors i tecnologies digitals se l’anomena Humanitats Digitals (Digital Humanities, DH). Aquest nou tipus de recerca (nou en els mètodes, no en les finalitats) suposa un canvi en les necessitats d’investigadors tradicionalment lligats a les biblioteques i els arxius. Canvi en les necessitats dels usuaris que ha de comportar un canvi també en l’enfocament, en la configuració dels serveis i (potser el que més) en la formació i coneixements dels professionals de les biblioteques universitàries, especialitzades i de recerca.

Tenint en compte les incògnites d’aquest canvi, el RLUK (consorci de les principals biblioteques de recerca del Regne Unit i d’Irlanda) ha publicat un informe que ressenya al Blok de BiD Lluís Anglada, director de Ciència Oberta al CSUC, i que té per finalitat “explorar el paper que tenen les biblioteques, o que potencialment poden tenir, en la creació, arxiu, curació i preservació d’eines per a la investigació d’Humanitats Digitals”. L’informe s’emmarca en l’objectiu més ampli del RLUK de “comprendre el paper que juguen les biblioteques de recerca en la investigació digital, identificar àrees específiques on les biblioteques puguin afegir valor, com també facilitar la compartició de millors pràctiques”.

Afegit a aquest informe, aprofitem per ressenyar mínimament una de les reunions satèl·lit de l’IFLA d’enguany que es va dedicar a les DH, organitzada per la BBAW (l’acadèmia de ciències i humanitats de Berlín-Brandenburg), DARIAH-EU, DINI (la iniciativa alemanya per a la informació en xarxa), IFLA (Academic and Research Libraries Standing Committee), LIBER i la biblioteca de la Humboldt-Universität de Berlín. Els organitzadors de la reunió van expressar com a motiu de la reunió la importància creixent de les DH per als arxius, les biblioteques i els museus, donat que aquestes institucions proporcionen accés a les seves col·leccions cada vegada més de forma digital.

D’altra banda, LIBER ha creat un grup de treball, el “LIBER Digital Humanities Working Group“, que té com a objectiu establir què estan fent les biblioteques acadèmiques en aquest camp, què estan aprenent i com poden seguir desenvolupant la seva relació amb les DH. Aquest grup de treball es va posar en marxa a la conferència anual LIBER 2017 a Patras, Grècia.

Font: Blok de BiD

Comparteix